Всички ресурси в тази категория са предназначени за проактивни хора, които осъзнават, че резултатите в живота им зависят от начина, по който работят със себе си, непрекъснато усъвършенстват вътрешните си процеси и създават своята желана реалност.