КАКВИ СА ОТНОШЕНИЯТА ВИ С ВАШИТЕ ЕМОЦИИ -

ПРИЯТЕЛИ ЛИ СА ВИ ИЛИ ВРАГОВЕ?


⇒ Имате ли чувството, че емоциите управляват живота ви и непрекъснато ви объркват?

⇒ Мислите ли, че е крайно време да започнете вие да ги управлявате, а не те вас?

⇒ Искате ли положителните емоции в живота ви да надделеят над отрицателните?

Емоциите са един от най-ценните ни инструменти за постигане на щастлив и удовлетворителен живот, стига да знаем техники, чрез които да боравим правилно с тях.

В този онлайн тренинг ще научите:

♦ Как да разпознавате своите собствени емоции и тези на другите

♦ Ще задълбочите познанието си за езика на тялото и изражението на лицето

♦ Ще обогатите емоционалния си речник и ще можете да назовете повече видове емоции

♦ Ще се научите да намалявате интензитета на емоцията в момента, в който ви обхваща

♦ Ще се научите как да се връщате в балансирано състояние след емоционална буря

♦ Ще разберете каква е връзката между мисли и емоции и тяло и как да я управлявате

♦ Ще се научите да разбирате емоционалната информация и да я използвате при вземането на решенията си

♦ Ще се научите как да извиквате в себе си радостно и оптимистично състояние.