ПРЕМИНАВАЙКИ ПРЕЗ ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА "МАЙСТОРСКО ОВЛАДЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ" 

♦ Ще можете да погледнете конфликта от неутрална позиция и да разберете истинската причина за него.

♦ Ще можете да изясните и да изразите своите нужди и желания ясно и разбираемо.

♦ Ще можете да разберете нуждите и желанията на другия за конкретната ситуация.

♦ Ще можете да използвате стратегия от 6 последователни стъпки, чрез които да разрешите всеки конфликт.

♦ Ще се научите да намирате взаимно приемливи решения за всички страни в конфликта.

♦ Ще можете да общувате така, че да постигате разбирателство.

Научете:  кое е в основата на щастливия и пълноценен живот на всеки един човек; как да разберете по-добре себе си; как да направите преоценка на вярванията си и да се освободите от онези от тях, които ви пречат; как да начертаете собствения си път към щастлив и удовлетворителен живот и да тръгнете по него.

                                  

В ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА "ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - МОЩЕН РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ" ЩЕ РАЗВИЕТЕ СЛЕДНИТЕ КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ, КОИТО ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ХОРА ПРЕТИЖАВАТ:

♦  Познават себе си, познават своите емоции и знаят как емоционалните им състояния влияят на поведението им

♦  Имат обективна самооценка и уважават себе си

♦  Знаят своите граници и могат да отстояват себе си

♦  Имат конструктивно, положително и проактивно мислене

♦  Разбират какво ги мотивира и могат да се мотивират за постигането на целите си

♦  Имат добро ниво на самоконтрол

♦  Разбират емоционалните състояния на другите и разчитат езика на тялото

♦  Могат да общуват качествено

♦  Изграждат доверие във взаимоотношенията си

♦  Могат да разрешават конфликтни ситуации

♦  Емпатични са и могат да се поставят на мястото на другия

♦  Успешно работят в екип