ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ 2016г.

Научете: кои са вашите основни средства за постигане на пълноценен и щастлив живот; как да направите преоценка на качествата и силните си страни; как да се превърнете от човек с „някакви” качества и умения в човек с изразена индивидуалност и много силни страни.