В първият месец от членството в КОУЧИНГ КЛУБА ще развиваме умението да си поставяме цели. На пръв поглед изглежда, че всички си поставяме цели и като, че ли това е умение, което вече сме развили. Но да си поставим наистина важни за нас цели, които са в синхрон с нашите ценности и нашата личност е доста по-трудно умение отколкото си мислим. Освен това, целите трябва да бъдат и добре формулирани, за да ни подтикват към действие и генерират стремеж да ги постигнем

Как да формулираме цели, които да постигаме и да напредваме в живота си - това е темата, по която ще работим през първия месец от членството ви в КОУЧИНГ КЛУБА.

Добре дошли!