Представяне по теми

 • Главна страница

  Обучение 1.1 

  „Самопознанието - база за ефективно самоуправление”

  (Разбери кой си ти)


  Добре дошли!
 • Тема 1


  • Въведение в Тема 1

  Джо се опитва да намери своето щастие, точно както всеки един от нас. Вижте какво си мисли той.

 • Тема 2  • Урок 2

  В следващото филмче ще разберете в какви области е добре да познавате себе си, така че да изградите ясна и обективна картина за това кои сте всъщност вие самите.

 • Тема 3  • Урок 3

  В материалите по-долу ще намерите подробно описание на отделните аспекти на нашата индивидуалност. 

  Използвайте всяка идея, която чувствате че е вярна за вас, за да положите началото на задълбоченото си лично опознаване. Записвайте в работната си тетрадка, всички идеи за самите себе си, които се появяват докато работите с учебните материали и така в края на обучението ще имате собствения си профил във всички аспекти на самопознанието.

  До всички упражнения по Урок 3 имате достъп и от материалите за конкретния аспект. За да направите упражненията можете да ползвате връзката, която ви е по-удобна. 

 • Тема 4  • Урок 4

  Този урок ви изправя пред възможността да разширите своето разбиране за смисъла на собствения ви живот и да погледнете по нов начин на самите себе си.

 • Тема 5  • Урок 5

  Какви са предизвикателствата пред вас след приключване на обучението, вижте в последния урок.