ЦЕНТЪР ПО МЕНИДЖМЪНТ

Мисия

Център по мениджмънт Стара Загора е организация създадена през 2003г. с мисия да подпомага своите клиенти да изградят успешни и ефективни мениджърски екипи, да обучи специалисти в областта на мениджмънта и да подпомогне фирмите да увеличат пазарната си стойност и печалба, чрез ефективно управление.

Визия

Визията на Център по мениджмънт Стара Загора е насочена към изграждането на стабилна, компетентна, полезна, съвременна и печеливша консултантска организация в областта на фирменото управление и организационно развитие. Нашият стремеж е Център по мениджмънт Стара Загора да бъде предпочитан съветник и партньор съпътстващ растежа на проспериращите фирми.
Ние се стремим да превърнем Център по мениджмънт Стара Загора в притегателно място за всички далновидни и компетентни ръководители.

Ценности

Ние вярваме, че:
 • Хората са най-ценния ресурс на всяка организация, че те са ключа към успеха и силата на конкурентното предимство.
 • Потенциала на индивидите и организациите да откриват нови посоки за развитие и усъвършенстване на себе си и света, който ги заобикаля е неограничен и може да бъде използван градивно.
 • Ученето и усъвършенстването през целия живот е приоритет на успешните хора и организации.
 • Почтенността в отношенията е печелившия подход в бизнеса.
 • Доверието е най-ценния актив на всяко успешно партньорство.
За нас
 • Единадесет години работа по реални проблеми на бизнеса и с изключително висока оценка от клиентите ни за практическата полза от нашата работа.
 • Над половината от клиентите ни продължават да са наши клиенти след приключване на първия проект, по който сме работили заедно.
 • Разнообразен опит на консултантите ни в различни браншове – производство на мебели, търговия на едро и дребно, каталожна търговия, логистика, строителство, производство на храни, заведения за хранене, туризъм, производство на фуражи, инвестиционно консултиране, счетоводни и финансови услуги, строителна механизация и транспорт.
 • Широка бизнес компетентност на екипа ни обхващаща – стратегия и планиране, анализ на дейността, организационни структури и длъжности, анализ и реинженеринг на процеси, политики и системи свързани с ефективността на изпълнението на персонала, финансови и счетоводни анализи, управление на промяна.
 • Над 50 проекта за организационно и екипно усъвършенстване и развитие.
 • Обучителна програма „Управленска компетентност” с практическа насоченост разработена от екипа на Център по мениджмънт.
Вижте повете>>