Новини от сайта

 
 
Снимка на Мениджмънт  Академия
Нови възможности в Мениджмънт академия
от Мениджмънт Академия - неделя, 13 септември 2015, 18:36
 

Имаме удоволствието да ви представим новите възможности за изследвания чрез професионални тестове изцяло онлайн на страниците на Мениджмънт академия.

Към момента имате възможност да изследвате:

  • Личностни характеристики и модели на поведение
  • Емоционална интелигентност и 
  • Екипна ефективност

Очаквайте до края на 2015 година още професионални тестове в следните области:

  • Изследване на силните страни на личността
  • Изследване на мениджърски потенциал
  • Изследване на лидерски потенциал
  • Тест за кариерно ориентиране и развитие