Аспект 3 - ВярванияЗа да разберем същността на вярванията нека в следващото видео да се запознаем с един пример от живота на Джо, за това как в него се е оформило вярването:

„Ако казвам истината, това ще ми носи само негативни емоции и ще страдам.”И така, вярванията ни се формират от множество фактори - от случки в детството ни, от това което сме чули, от натрупване на определен опит, от това, че вървейки по житейския си път сме открили множество потвърждения за верността на дадено твърдение и т.н. 


В конкретния случай с Джо, това негово вярване, в зависимост от това колко е затвърдено, може да бъде основна пречка в изграждане на взаимоотношения базиращи се на взаимна искреност и доверие.


Диапазона на вярванията ни е много широк и включва както малки и незначителни неща, също и такива, които са доста важни за живота ни.


Много от ежедневните ни решения и избори се основават на нашите вярвания. Често дори не осъзнаваме, че със самите избори, които правим, още повече затвърждаваме нещата, в които вярваме. И това не би било никакъв проблем, ако всичките ни вярвания бяха такива, които ни подкрепят и ни дават възможност да изявим най-доброто от себе си. Често обаче в нас се формират и преобладават негативни вярвания, такива които ни блокират и не ни позволяват да виждаме възможностите пред себе си.


Представете си вярванията ни като една рамка, кутия ако щете, която е навсякъде около нас и от една страна ни дава усещането за сигурност, че познаваме света, че знаем как функционира, но в същото време ни ограничава до там докъдето се простира рамката. Вярванията, които ни подкрепят и освобождават, правят рамката в която ние самите функционираме по-широка и възможностите пред нас много повече. А колкото по-негативни и ограничаващи са нещата, в които вярваме толкова по-тясна е рамката на нашите изяви.


Важно да кажем, че все пак тази рамка породена от нашите вярвания е илюзорна и е продукт на нашето съзнание и ако работим по това да разширяваме съзнанието си, рамката все повече ще се отдалечава от нас. Сигурно веднага ще ме попитате, какво означава да разширяваме съзнанието си. 


Да разширяваме съзнанието си означава да изследваме света и всичко извън и вътре в себе си не само от една перспектива (ограничена от едно или няколко конкретни вярвания), а да допускаме, че има и различна гледна точка, различна перспектива, от която конкретната ситуация придобива коренно различен смисъл и да търсим съзнателно този различен смисъл. 


Или по-друг начин казано съвсем съзнателно да търсим друга гледна точка, дори и за ситуации, в които сме абсолютно убедени, че нещата са такива каквито ги виждаме или каквито знаем че са.

Разширяването на съзнанието е и процесът, който ни дава възможност да опознаем още по-добре себе си и да осъзнаем и да разберем своите вярвания. Трябва само да допуснем, че можем да променяме волево своите вярвания и това вече ни дава нова отправна точка, от която да изследваме себе си. 


От тази гледна точка ние сме в състояние да се освободим от всички вярвания, които ни пречат. И ако повярваме в това, изведнъж пред нас ще се разкрият множество възможности за това как да открием вярванията, които ни пречат и как да се освободим от тях.


Нека да се върнем към примера с Джо. Да разшири своето съзнание в конкретния случай би означавало да допусне, че независимо от опита му до момента, все пак могат да съществуват взаимоотношения базирани на искреност и доверие и непредубедено да търси такъв тип взаимоотношения. Такова поведение би открило значително повече възможности пред него, отколкото ако определя всички отношения като неискрени. 


Самоопознаването и самоосъзнаването са две дейности, които значително разширяват съзнанието ни и разкриват пред нас възможности, за които преди не сме прозирали. С обучението си в този курс вие полагате усилия точно в тези посоки.  


Можете да продължите работата си по други теми от обучението оттук:

Главна страница на обучение "Разбери кой си ти"


Можете да разгледате възможностите за идентифициране на вашите ограничаващи вярвания чрез специализираната коучинг услуга на Център по мениджмънт 

"Открийте ограничаващите си вярвания и се освободете от тях"


Последно модифициране: сряда, 5 август 2015, 22:56