Обобщение по Тема 3В тема 3 разгледахме в детайли всички основни аспекти на себепознанието.

Най-важните изводи са следните:

1.Разбирането на духовния аспект на нашата същност ни дава възможността да изживеем втората половина на живота си пълноценно и вътрешно изпълнени със смисъл и наистина важни и стойностни за нас неща. Освен това осъзнаването на себе си от гледна точка на духовния аспект ни дава вътрешна стабилност, която ни е много необходима в моментите на сътресения и сериозни изпитания в нашия живот.

2. Връзката „ценности - щастлив живот” е много пряка и зависи от това дали човекът прави изборите в живота си в съответствие с ценностите си или не.

3.Да разширяваме съзнанието си означава да изследваме света и всичко извън и вътре в себе си не само от една перспектива (ограничена от едно или няколко конкретни вярвания), а да допускаме, че има и различна гледна точка, различна перспектива, от която конкретната ситуация придобива коренно различен смисъл и да търсим съзнателно този различен смисъл. 

4.Поведението ни е нещо, което е изцяло под наш контрол. Необходимо е да имате силен мотив за това да направите промяната и да намерите достатъчно воля, за да не се откажете от новия начин на действие. 

5.Уменията, които ни дават конкурентно предимство са две групи: общовалидни и специфични.

6.Силните ни страни са онези наши качества, предразположения и умения, които ни дават възможност да правим нещо с лекота и да постигаме много добри резултати с много по-малко усилия.

7.Истинската грижа за тялото започва тогава, когато човек осъзнае, че това е единствения инструмент, чрез който може да осъществи всички свои намерения и съзнателно избере да се грижи като добър стопанин за него.

8.Да обичате себе си, такива каквито сте в едно с положителните и отрицателните си качества е от ключово значение за това да постигнете щастлив и удовлетворителен живот.Можете да продължите работата си по обучението оттук:

Главна страница на обучение "Разбери кой си ти"

Последно модифициране: петък, 16 януари 2015, 19:04